Privacyverklaring Explor@ Park

VTech verbindt zich om de privacy van gebruikers van Explor@ Park te beschermen. Voor informatie over hoe gegevens verzameld of bekendgemaakt worden door VTech in verband met uw gebruik van Explor@ Park, kunt u onderstaande privacyverklaring raadplegen die integraal deel uitmaakt van deze Bepalingen en voorwaarden.

Om ons te helpen ons doel te bereiken om producten (die gedownload kunnen worden) en diensten van de hoogste kwaliteit te bieden, gebruiken wij informatie van onze interactie met u en andere klanten. We hechten bijzonder veel waarde aan de bescherming van uw privacy en de door u verstrekte data. Aangezien wij uw privacy respecteren, hebben we procedures ingesteld om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie respectvol behandeld wordt.

Wij zijn van mening dat het van belang is om u over onze procedures ten aanzien van onze verwerking van uw persoonlijke informatie te informeren. Deze privacyverklaring (hierna te noemen: “Privacyverklaring”) legt uit welk soort informatie wij verzamelen, met welk doel wij deze verzamelen en op welke manier wij de informatie gebruiken, met wie wij de informatie delen en welke keuzes u hebt met betrekking tot ons gebruik van uw informatie. Deze Privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van Explor@ Park. Door Explor@ Park te gebruiken of door registratie via Explor@ Park, geeft u ons toestemming om de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacyverklaring. Derhalve raden wij u aan om de Privacyverklaring zorgvuldig door te nemen.

 

II.1  Identiteit

 1. VTech is een multinational met rechtspersonen, bedrijfsprocessen, managementstructuren en technische systemen die grensoverschrijdend zijn. De partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens via Explor@ Park is:

  VTech Electronics Europe B.V. (VTech)
  Postbus 10042
  6000 GA Weert
  Nederland
  Het e-mailadres van VTech is: exp@vtech.com
 2. Opgemerkt dient te worden dat VTech, om uw order te verwerken, uw persoonsgegevens kan delen met en doorsturen naar haar gelieerde maatschappijen in de EU, de VS en Hong Kong en naar factureringsmaatschappijen in de EU, de VS en Hong Kong. Hoewel de VS en Hong Kong volgens de Europese Commissie geen geschikte bescherming van persoonsgegevens bieden, zullen alle bedrijven in kwestie uw persoonsgegevens zorgvuldig en op dezelfde manier als wij dat doen behandelen en de persoonsgegevens niet delen met andere partijen. Bovendien beschikken de hierboven bedoelde partijen over een privacybeleid dat net zo strikt is als dat van ons.

II.2      Doel van Explor@ Park
VTechs operaties omvatten het verlenen van een licentie aan eindgebruikers om e-books, spellen, apps, video’s, muziek en gerelateerde (downloadbare) software te installeren. We willen de bezoekers via Explor@ Park informeren over de (downloadbare) diensten die VTech biedt. Explor@ Park bevat openbare secties, die voor iedereen toegankelijk zijn, en privésecties. U kunt de openbare secties anoniem bezoeken om meer over VTech en de door ons via Explor@ Park aangeboden elektronische producten te weten te komen. Om de door VTech via Explor@ Park downloadbare producten te kopen en/of gebruiken, moet u geregistreerd zijn. Door gebruik te maken van uw e-mailadres en een wachtwoord van uw keuze, kunt u online op elk moment toegang krijgen tot uw account om de in uw account vervatte informatie te verwijderen of te wijzigen. Het alternatief van het hebben van een geregistreerd account is een “niet-geregistreerde gebruiker” te zijn. Als niet-geregistreerde gebruiker kunt u geen (downloadbare) producten van VTech via het internet bestellen.

 

II.3    Verzamelde persoonsgegevens

 1. De informatie die u ons verschaft – Wij ontvangen alle door u via Explor@ Park of anderszins verstrekte informatie en slaan deze op. U kunt ervoor kiezen bepaalde informatie niet te verstrekken, in welk geval u niet in staat zult zijn gebruik te maken van al onze functies. Door Explor@ Park te gebruiken of door registratie via Explor@ Park, geeft u ons toestemming om de door u verstrekte persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Privacyverklaring. Indien u besluit u te registreren, zijn de persoonsgegevens die wij verzamelen, opslaan en gebruiken bijvoorbeeld de volgende gegevens: naam, e-mailadres, geslacht, geboortedatum. Door ons uw persoonsgegevens online te verstrekken, accepteert u het risico dat derden deze gegevens kunnen onderscheppen, misbruiken of wijzigen. Verstrek geen informatie waarvan u niet wilt dat VTech daar toegang toe heeft. Opgemerkt dient echter te worden dat als u de voor registratie vereiste gegevens niet verstrekt, u geen goedkeuring krijgt om Explor@ Park te gebruiken en om de via Explor@ Park geboden software te downloaden.
 2. Automatische informatie – We gebruiken bepaalde middelen waarmee wij informatie over uw gebruik van Explor@ Park kunnen verzamelen, opslaan en analyseren. Deze zogenaamde automatische datacollectietools vergaren bepaalde standaardinformatie die uw browser naar onze server verstuurt, zoals uw browsertype en taal, toegangstijden, IP-adres, gebruiker-agentstring en klikgedrag. Behalve wellicht het IP-adres (Internet Protocol), zullen geen persoonsgegevens verzameld worden van gebruikers van Explor@ Park die niet ingelogd zijn. Opgemerkt dient te worden dat uw identiteit over het algemeen niet getraceerd kan worden via het IP-adres. We verifiëren niet wie welk IP-adres wanneer gebruikt, hetgeen wil zeggen dat we uw identiteit niet via deze data traceren. Uw IP-adres zal ons alleen in staat stellen om de naam van uw internetprovider of bedrijfsnetwerk en mogelijk het land waar u zich bevindt, te bepalen.
 3. Speciale persoonsgegevens – We registreren geen speciale persoonsgegevens met betrekking tot religie of filosofie, afkomst, politieke overtuiging, gezondheid en seksuele voorkeur van een persoon of persoonsgegevens met betrekking tot het lidmaatschap bij een vakbond.
 4. VTech verwerkt geen factureringsinformatie en slaat deze niet op. Om een betalingstransactie te doen binnen Explor@ Park, zullen gebruikers doorverwezen worden naar websites van derden. VTech beheert, controleert of exploiteert deze websites niet en is niet verantwoordelijk voor de privacybeleidslijnen of -praktijken van deze websites. De persoonsgegevens die u wilt verstrekken of die door deze websites van derden vergaard worden (zoals creditcard- of PayPal-gegevens) vallen niet onder de Privacyverklaring. Beleidslijnen en praktijken met betrekking tot privacy voor deze websites kunnen afwijken van ons beleid en onze praktijken met betrekking tot privacy. De toegang tot en gebruik van deze websites is uitsluitend op eigen risico. We raden u aan de privacybeleidslijnen van deze websites te lezen alvorens uw persoonsgegevens op deze websites openbaar te maken.

 

II.4    Doelen van de verzameling van persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens worden verzameld om informatie en diensten aan u te verstrekken en om VTech in staat te stellen om (i) de activiteiten van klanten en consumenten te analyseren en bewaken; (ii) producten van VTech te promoten en ondersteunen; (iii) de producten en diensten die via Explor@ Park verstrekt worden voor u duidelijk en overzichtelijk te houden; (iv) een kennisbasis te ontwikkelen met betrekking tot de gebruikers en klanten van Explor@ Park; (v) met u te corresponderen. Dit betekent dat we uw persoonsgegevens alleen verzamelen en gebruiken ten behoeve van onze bedrijfsactiviteiten en om u een betere service te bieden.
 2. Elke geregistreerde gebruiker heeft de keuze om per e-mail advertenties en reclame van ons te ontvangen. U ontvangt alleen reclameberichten van ons als u ermee heeft ingestemd om deze te ontvangen door het vak daarvoor aan te klikken wanneer (i) u uzelf registreert, en (ii) u uw instellingen na registratie wijzigt. Daarnaast krijgt u bij ontvangst van een e-mailbericht van VTech elke keer de kans om aan te geven dat u geen e-mails meer wilt ontvangen van VTech en om u uit te schrijven uit onze mailinglijst. Als u ervoor kiest u uit te schrijven, zult u geen e-mailberichten meer van ons ontvangen. Om ons te helpen de communicatie via e-mail nuttiger te maken, kunnen we een bevestiging ontvangen wanneer u uw e-mailberichten opent als uw computer dat ondersteunt.

 

II.5    Delen van persoonsgegevens

 1. Als wij u om uw persoonsgegevens vragen, is dat zodat wij u (downloadbare) producten en diensten kunnen aanbieden. Dit kan vereisen dat wij informatie delen met onze zakelijke partners om ons in staat te stellen uw order te verwerken.
 2. De gegevens die VTech van u verzamelt, zal doorgestuurd worden naar en opgeslagen worden op een server buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) in de VS. Deze informatie kan ook verwerkt worden door personeel buiten de EER dat werkt voor VTech of een van haar partners. Dit personeel kan betrokken worden bij o.a. de vervulling van uw order, het verwerken van uw betalingsgegevens en het bieden van ondersteunende diensten. Als u bijvoorbeeld een downloadbaar product koopt via Explor@ Park, moeten wij, net als elke andere retailer, uw creditcardgegevens aan de creditcardverwerker verstrekken voor betalingsdoeleinden. Om de producten en diensten die geboden worden, te verbeteren, kan VTech gegevens die via Explor@ Park verzameld zijn, delen met zakelijke partners, zoals ontwerpers, en kan VTech gegevens verstrekken aan partijen die ondersteunende diensten leveren voor Explor@ Park. Door uw persoonsgegevens te verstrekken, gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking van data. We zullen alle in redelijkheid vereiste stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de Privacyverklaring en de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandeld worden.
 3. We kunnen externe reclamebedrijven inschakelen om advertenties ten behoeve van ons te verstrekken. Deze bedrijven kunnen cookies en actietags (ook bekend als “single pixel gifs” of “web beacons”) gebruiken om de doeltreffendheid van reclame te meten. Alle informatie die deze derden verzamelen via cookies en actietags is volledig anoniem.
 4. We kunnen genoodzaakt zijn om zonder voorafgaande kennisgeving persoonsgegevens te verstrekken naar aanleiding van de uitvoering van een wet of een ander verzoek van overheden, om contract- of eigendomsrechten ten uitvoer te leggen, door een verkoop of fusie van een of meer van onze activa, of wanneer dat vereist is bij de wet of nodig is om onszelf te beschermen. Informatie die wij verzamelen kan ook overgedragen worden in verband met een verkoop of fusie van het bedrijf of een afdeling of bedrijfslijn van het bedrijf waarop de informatie betrekking heeft.

 

II.6      Niet-delenlijst
Als u niet wilt dat uw persoonsgegevens die via Explor@ Park verzameld zijn, voor marketing- of reclamedoeleinden met derden gedeeld worden (welke derden niet aan VTech gerelateerd zijn), kunt u uw naam laten opnemen in een “niet-delenlijst” (in welk geval deze informatie niet met derden die niet aan VTech gerelateerd zijn, gedeeld wordt) door een verzoek te sturen naar: VTech Electronics Europe B.V., Postbus 10042, 6000 GA, Weert, exp@vtech.com.

II.7      Datacollectietools
           

 1. We kunnen “pixel tags” (kleine grafische bestanden, ook bekend als “tracking pixels” of “web beacons”) of andere middelen voor datacollectie gebruiken om ons in staat te stellen het gebruik van Explor@ Park te bewaken. Deze tools stellen ons in staat om technische en statistische data te verzamelen over uw gebruik van Explor@ Park. Technische en statistische data zijn het IP-adres, bezoektijden, gebruiker-agentstrings, browsertype, monitorafmetingen, etc. Data die op deze manier vergaard worden, zijn uitsluitend bedoeld voor ons eigen gebruik. Het gebruik van deze tools is gebaseerd op een standaardtechnologie die door de meeste bedrijven gebruikt wordt.
 2. Zoals hierboven uitgelegd, worden de pixel tags onder andere gebruikt door een externe serviceprovider om voor ons advertenties te verzorgen via het internet. Deze serviceprovider kan anonieme informatie (anders dan het IP-adres van uw computer) verzamelen over uw bezoek aan Explor@ Park en uw interactie met onze producten en diensten.

 

II.8      Opslag
Als u besluit een order te plaatsen, moet u een geregistreerde gebruiker zijn. Als u een geregistreerde gebruiker wilt worden, zal uw persoonlijke informatie opgeslagen worden op een server in de VS om uw toekomstige aankopen via Explor@ Park te faciliteren.

II.9      Veiligheid
VTech heeft de volgende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of een onwettige vorm van verwerking daarvan te voorkomen. De data die via Explor@ Park verwerkt worden, worden op een server opgeslagen. Deze server is beveiligd tegen enig onwettig gebruik door derden, zoals de wijziging van gegevens

II.10    Bewaartermijn
VTech bewaart de persoonsgegevens niet op een manier waarop de persoon in kwestie geïdentificeerd kan worden gedurende een langere termijn dan vereist is voor doelstellingen waarvoor deze gegevens verzameld en verwerkt zijn.

II.11    Verzoek om toegang
U hebt recht op toegang tot uw persoonsgegevens. Als u een geregistreerde gebruiker bent, kunt u dit recht uitoefenen door in Explor@ Park naar “Account Instellingen” te gaan. Vanuit deze koppeling kunt u uw persoonsgegevens in onze database bekijken, bijwerken of verwijderen. U kunt er ook voor kiezen om ons per post een verzoek om toegang te sturen: VTech Electronics Europe B.V., Postbus 10042, 6000 GA, Weert, of per e-mail naar exp@vtech.com.

II.12    Verzoek om verwijdering of herstel

 1. Als uw naam, postadres of andere persoonlijk identificeerbare informatie veranderen, kunt u deze gegevens bijwerken, corrigeren of verwijderen door in Explor@ Park naar “Account Instellingen” te gaan.
 2. U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken en vragen om uw gegevens te verwijderen. Op verzoek zal VTech onmiddellijk (of ten minste zo snel mogelijk) de gegevens verwijderen die vereist waren voor registratie. Ten gevolge van een dergelijk verzoek om verwijdering van uw persoonsgegevens, zijn wij (technisch) gedwongen om uw registratie bij Explor@ Park te beëindigen, hetgeen betekent dat u niet meer in staat zult zijn van Explor@ Park gebruik te maken. Bovendien zullen alle overeenkomsten die u met VTech gesloten heeft, inclusief zonder beperking uw licenties om software van VTech te installeren en gebruiken op compatibele hardwareproducten, als beëindigd beschouwd worden. Om een verzoek om verwijdering of herstel van gegevens uit te voeren, is het nodig dat u aangeeft welke gegevens voor registratie gebruikt zijn. We zullen contact met u opnemen via het e-mailadres dat u bij de registratie opgegeven heeft. Een verzoek om verwijdering of herstel kunt u sturen naar exp@vtech.com.
 3. De door u verstrekte gegevens kunnen ook op initiatief van VTech verwijderd worden. VTech kan bijvoorbeeld besluiten om dat te doen indien zij door een klant op de hoogte gesteld is dat deze klant niet langer gebruik wil maken van de producten en/of diensten die door VTech verstrekt worden.

II.13    Recht op bezwaar
U hebt het recht om bezwaar te maken indien de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op de grond dat deze verwerking nodig is voor de rechtmatige belangen van VTech of een derde. U kunt een bezwaar indienen op basis van deze grond in verband met onze bijzondere persoonlijke omstandigheden via het volgende e-mailadres: exp@vtech.com. VTech zal binnen vier weken na ontvangst van het bezwaar beoordelen of het bezwaar gegrond is. Als dat het geval is, zal VTech de verwerking onmiddellijk beëindigen. De afhandeling van het bezwaarschrift kost € 4,50. Indien het bezwaar gegrond is, zal VTech deze vergoeding terugbetalen.

II.14    Diverse
We moedigen ouders en voogden aan om tijd te besteden met hun kinderen in het gebruik van Explor@ Park en om vertrouwd te raken met de verschillende functies van Explor@ Park. Explor@ Park is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 18 jaar. Als u jonger dan 18 bent, dient u de Privacyverklaring met uw ouder/voogd door te nemen om er zeker van te zijn dat uw ouder/voogd deze begrijpt.

II.15    Wijzigingen
We behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. We raden u aan deze Privacyverklaring regelmatig door te nemen om ervoor te zorgen dat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

II.16    Vragen over privacy
Vragen met betrekking tot de Privacyverklaring kunnen ingediend worden per gewone post: VTech Electronics Europe B.V., Postbus 10042, 6000 GA, Weert, of per e-mail: exp@vtech.com