Belangrijke veiligheidswaarschuwing: baby’s sleutelbos

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSWAARSCHUWING: BABY’S SLEUTELBOS

Met uw hulp is VTech uitgegroeid tot een toonaangevend speelgoedmerk in de branche. Innovatie, kwaliteit en de veiligheid van ons speelgoed zijn onze topprioriteiten. Al onze producten voldoen aan de hoogste internationale veiligheidsnormen en we werken er voortdurend aan om bestaande producten te verbeteren. Onlangs hebben wij helaas na eigen onderzoek in onze fabrieken geconstateerd dat een batch van het volgende product niet aan deze normen voldoet:

80-505123   Baby’s Sleutelbos 

De specifieke batch met VT codes van VT8472 t/m VT19426 bevat een geel bijtspeeltje waarbij een verhoogde blootstelling aan N-methyl-N-nitrosoaniline is geconstateerd, waardoor een gezondheidsrisico niet uit te sluiten is. Het bijtspeeltje voldoet daarom niet aan de veiligheidseisen die aan speelgoed gesteld worden.

Hierdoor start VTech per direct een terugroepactie welke op de volgende wijze in zijn werk gaat:

 1. Controleer het batchnummer
  Het batchnummer kan op de volgende wijze gecontroleerd worden:

  Op het batterijklepje  Indien een product een ander batchnummer heeft dan VT codes van VT8472 t/m VT19426 kunt u ervan uitgaan dat dit product volledig voldoet aan de veiligheidseisen.

 2. Neem contact op met de VTech klantenservice
  Indien u dit product in uw bezit heeft, kunt u zich melden bij de VTech klantenservice:

  Nederland
  Tel. NL.: 0495 459 123
  Mail NL: klantenservice@vtechnl.com 

  België
  Tel. BE.: 0800 72 378
  Mail BE: SAV@vtechnl.com

 3. Kostenloze retourzending en compensatie
  De VTech klantenservice zal ervoor zorgen dat u uw product kostenloos retour kunt sturen en voor een vervangend product kunt kiezen.

AVERTISSEMENT DE SECURITE IMPORTANT 

Avec votre aide, VTech s’est développé comme une marque de jouets importante. L’innovation, la qualité et la sécurité de nos jouets sont nos priorités les plus importantes. Tous nos produits rencontrent les normes de sécurité internationaux les plus hautes et nous nous engageons à toujours améliorer les produits de notre gamme. Récemment, pendant une enquête dans notre propres usines, on a malheureusement constaté qu’un batch du produit suivant ne correspond pas aux normes exigées:

80-505123   Mon Hochet P’tites Clés Magiques  

Le batch avec codes VT codes de VT8472 jusqu’à et inclus VT19426 contient un jouet à mordre en couleur jaune dont on a constaté une exposition augmentée de N-methyl-N-nitrosoaniline, de telle sorte qu’on ne peut pas exclure un risque de santé. Ce jouet à mordre ne rencontre pas les exigences de sécurité de nos jouets.

De conséquence, VTech commence immédiatement à retirer ce jouet de telle manière :

 1. Faites une contrôle du numéro de batch :
  Le numéro de batch peut être contrôlé ainsi :

  Sur le couvercle de batterie  Si un produit a un autre numéro de batch que les codes VT8472 jusqu’à et inclus VT19426, vous pouvez assumer que ce produit est conforme aux exigence de sécurité

 2. Contactez VTech service client
  Si vous avec ce jouet dans votre magasin, vous pouvez contacter VTech Service Client

  Pays Bas
  Tel. NL.: 0495 459 123
  Mail NL: klantenservice@vtechnl.com 

  Belgique;
  Tel. BE.: 0800 72 378
  Mail BE: SAV@vtechnl.com

 3. Envoi de retour gratuit et compensation
  Le Service Client de VTech prendra soin que vous pouvez envoyer le produit gratuitement et vous pouvez choisir un produit de remplacement.